ARAÇ VE TRAFİK İŞLEMLERİ

YENİ KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Trafik Harcı
2-Taşıt Alım Vergisi (Otomobillerde Ayrıca Ek Taşıt Alım Vergisi)
3- Çevre Kirlilik Fon Makbuzu Vakıflar Bankasına Yatırılacak
4-Aracın Faturası Ve Teknik Belgesi
5- Araç Sahibi Adına Sigorta
6-(4) Adet Ek-1 Formu
7- İthal İse Kara Yollarında Muayene


NAKİL İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Trafik Harcı
2- Noter Satış Sözleşmesi
3-Taşıt Alım Vergisi
4-(4) Adet Ek-1 Formu / 2 Adet Ek-9 Formu
5- Araç Sahibi Adına Sigorta
6-Şüphe Arz Etmesi Durumunda Gerekli Görülürse Karayollarından
Şahıs şubeye müracaata bulunduktan sonra aracın kayıtlı olduğu yere sakıncası sorulur. postayla ve faksla sakıncasına dair yazı gelmeden işlem yapılamaz. tescil işlemi sonrası ek-9 formu tanzim edilerek şubesine gönderilir. ayıraca bilgisayar sorgulaması istenilebilir.
Not: araç 10 yılını doldurmuş ise taşıt alım vergisinden muaftır.

DEVİR İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Trafik Harcı
2- Noter Satış Sözleşmesi
3-Taşıt Alım Vergisi
4-(3) Adet Ek-1 Formu
5- Araç Sahibi Adına Sigorta
6-Muayenesi Bitmiş İse Yeniletilir.
Not: Araç 10 Yılını Doldurmuş İse Taşıt Alım Vergisinden Muaftır.

HURDAYA AYIRMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER
1-Araç Sahibinin Dilekçesi
2-Borcu Yoktur Yazısı
3-Tescil Plakası Ve Trafik Belgesi İptal Edilir.


TRAFİKTEN ÇEKMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Araç Sahibinin Dilekçesi
2- Borcu Yoktur Yazısı
3- Tescil Plakası Ve Trafik Belgesi İptal Edilir.

Not: Araçta Teknik Değişiklik Yapılarsa Muayene Yapıldıktan Sonra Tescil İşlemi Yapılır

KENDİ ADINA NAKİLLERDE YAPILACAK İŞLEMLER
1-(4) Adet Ek-1 Formu / 2 Adet Ek-9 Formu
2- Borcu Yoktur Yazısı
3- Şüphe Arz Etmesi Durumunda Gerekli Görülürse Karayollarından Tespit Yaptırılabilir.
Araç Muayene Harç Bedeli ................................. YTL’ dir.


Araç Teknik Muayenesi İçin İstenilen Belgeler
1- Vergi Dairesi veya bürolarından alınmış; vergi borcu olmadığını ve Muayene harcı tahsilatını gösterir belge.
2- Egzoz Emisyon Ölçümünün yapıldığını gösterir belge.
3- Sefer Görev Emrini (Arazi vitesi olmayan otomobillerle zirai traktörler hariç) gösterir belge.
4- Zorunlu mali mesuliyet sigortası.Araçların Teknik Şartlara Uygunluğu ve Muayene Süreleri

Teknik şartlara uygun durumda olmayan araçların trafiğe çıkarılması yasaktır.
Araçlar cinslerine, kullanma amaç ve şekillerine göre;

a) Hususi otomobiller ile bunların her türlü römorkları ilk üç yaş sonunda ve devamında her iki yılda bir,

b) Resmi ve Ticari plakalı otomobiller ile bunların her türlü römorkları ilk iki yaş sonunda ve devamında her üç yılda bir,

c) Lastik tekerlekli traktörler ile bunların her türlü römorkları ilk üç yaş sonunda ve devamında yılda bir,periyodik muayeneye tabi tutulur.
Askeri araçlar, raylı sistemde çalışan veya iş makinesi türünden araçların muayeneleri, tescilini yapan kuruluşlarca ve muayene yönetmeliğinde belirtilen esaslara göre yapılır.
Muayene süresi dolmasa bile kazaya karışması sonucu yetkili zabıtaca muayenesi gerekli görülenler ile üzerinde değişiklik yapılan araçların ayrıca, özel muayenesi zorunludur.
Karayoluna çıkmış olan araçların, teknik şartlara uyup uymadığı trafik zabıtasınca kontrol edilerek her an muayene istasyonlarına sevk edilip muayenesi yaptırılabilir.
Ayrıca, yetkililerin isteği halinde araçlarda bulunması zorunlu belge ve cihazların bulunup bulunmadığı muayene istasyonlarında kontrol edilir ve şartlara uymayanların muayeneleri yapılmaz.

ÇALINTI ARAÇLAR
1- Borcu Yoktur yazısı
2- Gerekli tutanaklar
3- Gayrettepedeki oto hırsızlık masasından aracın bulunmadığına dair yazı
4- Dilekçe
5- 2 Adet EK-1

SÜRÜCÜ BELGESİ

(G) SINIFI EHLİYET İÇİN GEREKLİ BELGELER

1-Nüfus Cüzdanının Fotokopisi
2-İkametgah Belgesi
3- Sabıka Kaydı
4- Öğrenim Belgesi
5- Heyet Raporu
6- Sürücü Belgesi Sertifikası
7- Sürücü Kursuna Müracaat Formu
8- (G) Sınıfı Sürücü Belgesi Harcı
9- Sürücü Belgesi Müracaat Formu
10- Sürücü Belgesi Bildirim Formu
11- Ek-30 Sicil Kartı
12- Kan Grubu Belgesi
13- (3) adet resim
14- Eski Sürücü Belgesi

ZAYİİ SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞİŞTİRMEK İSTEYENLER
1- Dilekçe
2- Nüfus Cüzdanının Fotokopisi
3- Sabıka Kaydı
4- Kan Grubu Belgesi
5- İki adet resim


SÜRÜCÜ BELGESİ YIPRANMA
1-Dilekçe
2- Nüfus Cüzdanının Fotokopisi
3- Sabıka Kaydı
4- Kan Grubu Belgesi
5-İki adet resim
6- Eski Sürücü Belgesi
NOT : Daha önceden sürücü belgesi almamış olan sadece (G) sınıfı iş makinesi kullanma yetki belgesi operatörlük belgesi olanların sürücü kurslarına müracaat ederek almış oldukları operatörlük belgelerini sürücü sertifikalarına dönüştürmeleri gerekmektedir.

YENİ SÜRÜCÜ BELGESİ ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER
1- Nüfus Cüzdanının Fotokopisi
2- 2-İkametgah Belgesi
3- 3- Sabıka Kaydı
4- Öğrenim Belgesi
5- Heyet Raporu
6- Sürücü Belgesi Sertifikası
7- Sürücü Kursuna Müracaat Formu
8- Sınıfına Göre Sürücü Belgesi Harcı
9- Sürücü Belgesi Müracaat Formu
10- Sürücü Belgesi Bildirim Formu
11- Ek-30 Sicil Kartı
12- Kan Grubu Belgesi
13- (3) adet resim 14- Eski Sürücü Belgesi

YABANCI SÜRÜCÜ BELGESİ DEĞİŞTİRMEK İSTEYENLER
1-Nüfus Cüzdanının Fotokopisi
2-İkametgah Belgesi
3- Sabıka Kaydı
4- Heyet Raporu
5- Sürücü Belgesi Yeminli Noter Çevirisi
6-Sürücü Belgesi Müracaat Formu
7-Sınıfına Göre Sürücü Belgesi Harcı
8-Sürücü Belgesi Bildirim Formu
9-Ek-30 Sicil Kartı
10- Kan Grubu Belgesi
11- (3) adet resim
12- Eski Sürücü Belgesi